Splošni pogoji poslovanja

Splošni pogoji poslovanja spletne trgovine TIJANA FASHION WITH PASSION  so sestavljeni skladno z Zakonom o varstvu potrošnikov (ZVPot-UPB2, Uradni list RS, št. 98/04). Podjetje STN ŠKERLJ FRANCI s.p., si pridržuje pravico do spremembe pogojev kadarkoli brez predhodnega opozorila.

Cene

Vse cene so izražene v EUR.

Akcijske ponudbe veljajo do razprodaje zalog.

Akcije in posebne ponudbe se izključujejo, razen če je navedeno drugače.

Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen brez predhodnega obvestila.

Cenik dostave

Cena za nakup do 49,99 EUR po Sloveniji znaša 3,50 EUR. Pri nakupu nad 50,00 EUR je dostava brezplačna..

Pri prevzemu odkupne pošiljke Pošta Slovenije zaračuna provizijo za prenos kupnine po njihovem veljavnem ceniku, kar znaša 1,05 €.

Trajanja dostave: 1-2 delovna dni

Trajanje dostave je odvisno od načina plačila:

 • pri plačilu po povzetju bo naročeno blago odpremljeno še isti dan ali najkasneje v dveh delovnih dneh,
 • če je znesek plačila nakazan na tekoči račun podjetja, se naročeno blago odpremi po prejemu nakazila na tekoči račun podjetja.

Možnosti plačila: 

 • plačilo s kartico,
 • po povzetju,
 • nakazilo preko spletne banke,
 • preko plačilnega obrazca UPN (na banki ali pošti).

Opozorilo: Pomembno je, da pri nakazilu dopišete vaše ime in priimek, ki ste ga registrirali na naši spletni strani, da bomo hitreje odpremili blago.


Podatki za nakazilo:
        STN ŠKERLJ FRANCI s.p.,
        TRGOVINA TIJANA
        Rimska cesta 10a
        1293 ŠMARJE-SAP

IBAN SI56 6000 0000 0696 628

Vračilo blaga

OPIS PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE:

Pri pogodbah, sklenjenih na daljavo ima potrošnik pravico, da v štirinajstih dneh podjetju STN ŠKERLJ FRANCI s.p. sporoči, da odstopa od pogodbe, ne da bi mu bilo treba navesti razlog za svojo odločitev. Šteje se, da je sporočilo pravočasno, če je pošiljka oddana v roku. Edini strošek, ki bremeni potrošnika v zvezi z odstopom od pogodbe, je neposreden strošek vračila blaga. (Potrošnik vrne blago na svoje stroške, paketov z odkupnino podjetje ne prevzema). 

Če potrošnik odstopi od pogodbe, mu bo podjetje STN Škerlj Franci s.p. vrnilo vsa opravljena plačila takoj, ko je to mogoče, najkasneje pa v 14-ih dneh po prejemu sporočila o odstopu od pogodbe.

Če je kupec blago že prejel in odstopi od pogodbe, ga vrne ali izroči podjetju ali osebi, ki jo podjetje pooblasti za prevzem blaga, nemudoma oziroma najpozneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe. Šteje se, da kupec pravočasno vrne blago, če ga pošlje pred iztekom 14 dnevnega roka za vračilo.

Kupec odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja blaga. Prejeto blago mora vrniti nepoškodovano in v nespremenjeni količini, razen če je blago uničeno, pokvarjeno, izgubljeno ali se je njegova količina zmanjšala, ne da bi bil za to kriv potrošnik.

Ponudnik lahko zadrži vračilo prejetih plačil do prevzema vrnjenega blaga ali dokler kupec ne predloži dokazila, da je blago poslal nazaj, razen če podjetje ponudi možnost, da samo prevzame vrnjeno blago.

KUPEC NIMA PRAVICE DO ODSTOPA OD POGODBE, KI GA DOLOČA 43. člen ZVPot:

Razen če sta se pogodbeni stranki dogovorili drugače, potrošnik nima pravice do odstopa od pogodbe iz prvega odstavka tega člena pri teh pogodbah: 1. o blagu ali storitvah, katerih cena je odvisna od nihanj na trgih, na katera podjetje nima vpliva in ki lahko nastopijo v roku odstopa od pogodbe; 2. o blagu, ki je izdelano po natančnih navodilih potrošnika in prilagojeno njegovim osebnim potrebam; 3. o blagu, ki je hitro pokvarljivo ali mu hitro preteče rok uporabe; 4. o opravljanju storitev, če podjetje pogodbo v celoti izpolni ter se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da izgubi pravico do odstopa od pogodbe, ko jo podjetje v celoti izpolni; 5. o dobavi zapečatenih avdio- ali video posnetkov in računalniških programov, če je potrošnik po dostavi odprl varnostni pečat; 6. o dobavi časopisov, periodičnega tiska ali revij razen pri naročniških pogodbah za dobavo takih publikacij; 7. o dobavi zapečatenega blaga, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je potrošnik po dostavi odprl pečat; 8. o dobavi blaga, ki je zaradi svoje narave neločljivo pomešano z drugimi predmeti; 9. o dobavi alkoholnih pijač, katerih cena je dogovorjena ob sklenitvi prodajne pogodbe in ki se lahko dostavijo po 30 dneh, njihova dejanska vrednost pa je odvisna od nihanj na trgu, na katera podjetje nima vpliva; 10. sklenjenih na javnih dražbah; 11. pri katerih je potrošnik izrecno zahteval obisk podjetja na domu zaradi izvedbe nujnega popravila ali vzdrževanja. Če podjetje pri takem obisku opravi še dodatne storitve, ki jih potrošnik ni izrecno zahteval, ali dostavi blago, ki ne predstavlja nadomestnih delov, nujno potrebnih za vzdrževanje ali popravilo, ima potrošnik za navedene dodatne storitve in blago pravico do odstopa od pogodbe; 12. o nastanitvi, ki ni namenjena stalnemu bivanju, prevozu blaga, najemu vozil, pripravi in dostavi hrane, ali storitvah za prosti čas, pri katerih se podjetje zaveže, da bo izpolnilo svojo obveznost ob točno določenem datumu ali v točno določenem roku; 13. o dobavi digitalne vsebine, ki se ne dostavi na otipljivem nosilcu podatkov, če se je opravljanje storitve začelo na podlagi potrošnikovega izrecnega predhodnega soglasja in s privolitvijo, da s tem izgubi pravico do odstopa od pogodbe«. 

Vrnjeno blago lahko pošljete na naš naslov:

STN ŠKERLJ FRANCI s.p.
Rimska cesta 10a

1293 Šmarje-Sap 

STVARNA NAPAKA

Kupec lahko zahteva takojšnjo zamenjavo za enak, brezhiben izdelek ali pa v zakonsko določenem roku in pod pogoji za uveljavljanje reklamacije iz naslova stvarne napake.

(1) Prodajalec mora potrošniku izročiti blago v skladu s pogodbo in odgovarja za stvarne in pravne napake svoje izpolnitve. 

(2) Napaka je stvarna: 

 1. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za njeno normalno rabo ali za promet; 
 2. če stvar nima lastnosti, ki so potrebne za posebno rabo, za katero jo kupec kupuje, ki pa je bila prodajalcu znana oziroma bi mu morala biti znana; 
 3. če stvar nima lastnosti in odlik, ki so bile izrecno ali molče dogovorjene oziroma predpisane; 
 4. če je prodajalec izročil stvar, ki se ne ujema z vzorcem ali modelom, razen če je bil vzorec ali model pokazan le zaradi obvestila. 

(3) Primernost blaga za normalno rabo se presoja glede na običajno blago enake vrste in ob upoštevanju kakršnihkoli prodajalčevih izjav o značilnostih blaga, ki jih je dal prodajalec ali proizvajalec zlasti z oglaševanjem, predstavitvijo izdelka ali navedbami na blagu samem. 

(4) Za odgovornost za stvarne in pravne napake se uporabljajo določbe zakona, ki ureja obligacijska razmerja, če ta zakon ne določa drugače.

37.a člen

(1) Potrošnik lahko uveljavlja svoje pravice iz naslova stvarne napake, če o napaki obvesti prodajalca v roku dveh mesecev od dneva, ko je bila napaka odkrita. 

(2) Potrošnik mora v obvestilu o napaki natančneje opisati napako in prodajalcu omogočiti, da stvar pregleda. 

(3) Obvestilo o napaki lahko potrošnik prodajalcu sporoči osebno, o čemer mu prodajalec mora izdati potrdilo, ali ga pošlje v prodajalno, kjer je bila stvar kupljena, ali pa zastopniku prodajalca, s katerim je sklenil pogodbo.

37.b člen

(1) Prodajalec ne odgovarja za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mineta dve leti, odkar je bila stvar izročena. 

(2) Če je predmet pogodbe med prodajalcem in potrošnikom rabljena stvar, ne odgovarja prodajalec za stvarne napake na blagu, ki se pokažejo potem, ko mine leto dni, odkar je bila stvar izročena. 

(3) Šteje se, da je napaka na stvari obstajala že v času izročitve, če se pojavi v roku šest mesecev od izročitve.

37.c člen

(1) Potrošnik, ki je pravilno obvestil prodajalca o napaki, ima pravico od prodajalca zahtevati, da: 

– odpravi napako na blagu ali 

– vrne del plačanega zneska v sorazmerju z napako ali 

– blago z napako zamenja z novim brezhibnim blagom ali 

– vrne plačani znesek. 

(2) V vsakem primeru ima potrošnik tudi pravico, da od prodajalca zahteva povrnitev škode, zlasti pa povračilo stroškov materiala, nadomestnih delov, dela, prenosa in prevoza izdelkov, ki nastanejo zaradi izpolnitve obveznosti iz prejšnjega odstavka tega člena. 

(3) Pravice potrošnika iz prvega odstavka ugasnejo s potekom dveh let od dneva, ko je o stvarni napaki obvestil prodajalca.

Naročilo

Naročilo je v elektronski obliki shranjeno na strežniku ponudnika in kupcu dosegljivo na sedežu podjetja. Kupec ob nakupu potrjuje, da je v celoti seznanjen s splošnimi pogoji poslovanja spletne trgovine TIJANA FASHION WITH PASSION in da se z njimi strinja. Pridržujemo si pravico do sprememb in napak v cenah ter napisanem besedilu. Za morebitne napake se vam vnaprej opravičujemo. Glede morebitnih sporov se obe strani zavzemata za sporazumno reševanje sporov.

Komunikacija

Podjetje STN Škerlj Franci s.p. bo s kupcem stopil v stik preko sredstev komunikacij na daljavo v skladu z določili ZEKom-1. Podjetje STN Škerlj Franci s.p. lahko uporablja elektronski naslov in telefonsko število kupca za trženje, če od kupca svojih izdelkov ali storitev pridobi njegov elektronski naslov in telefonsko številko za elektronsko pošto in sms sporočila, pod pogojem, da kupcu ponuja jasno in izrecno možnost, da brezplačno in enostavno zavrne takšno uporabo svojega elektronskega naslova in telefonske številke takrat, ko so ti podatki za stike pridobljeni in ob vsakem sporočilu v primeru, da kupec ni zavrnil takšne uporabe že na začetku.

Pritožbe in spori

Ponudnik STN Škerlj Franci s.p. spoštuje veljavne predpise s področja varstva potrošnikov in ima vzpostavljen učinkovit sistem obravnavanja pritožb ter ima določeno osebo, s katero se v primeru težav kupec lahko poveže telefonsko ali po elektronski pošti. Kupec se v primeru težav lahko po pomoč obrne na tel. št.: 041 601 486. Pritožbo lahko kupec odda na elektronski poštni naslov info@tijana.si. Postopek obravnave pritožbe je zaupen.

Ponudnik bo v petih delovnih dneh potrdil, da je prejel pritožbo in v nadaljnjih osmih dneh obvestil kupca o poteku postopka. Ponudnik si bo prizadeval po svojih najboljših močeh morebitne spore rešiti sporazumno. Če sporazumna rešitev spora ne bo dosežena, je za reševanje vseh sporov med ponudnikom in kupcem izključno pristojno sodišče v Ljubljani.

Podjetje STN Škerlj Franci s.p. ne priznava izvensodnega reševanja sporov.

Za vsa razmerja ter za pravice in obveznosti, ki niso urejene s temi Splošnimi pogoji poslovanja, se smiselno uporabljajo določila Obligacijskega zakonika, Zakona o elektronskem poslovanju na trgu, Zakona o varstvu osebnih podatkov in Zakona o varstvu potrošnikov.

Oddaja naročila 

Opis tehničnega postopka za sklenitev pogodbe. 

Pri artiklu izberite velikost/barvo. Želeno velikost/barvo dajte v košarico. Pritisnite na košarico in odprl se vam bo pregled naročila. Pritisnite NA BLAGAJNO. Odprlo se vam bo polje ZAKLJUČEK NAROČILA. V tem polju vnesete vse potrebne podatke. Če kaj ne vnesete pravilno, se vam bo polje obarvalo. Pred oddajo naročila preverite vse podatke, ki jih vidite na ekranu. Na ekranu lahko vidite vse vaše osebne podatke in znesek naročila ter vsebino naročila. Izberete način plačila in dostavo (po pošti ali osebni prevzem v poslovalnici). Ko preverite, če so podatki pravilni, kliknite gumb ODDAJ NAROČILO. S tem je pogodba sklenjena.

Za potrebe poslovanja STN Škerlj Franci s.p.  zbira naslednje uporabnikove podatke:

 • ime in priimek
 • kraj in državo
 • e-mail
 • telefonsko številko.

Za potrebe zagotavljanja varnosti, se zbirajo tudi IP naslovi, iz katerih uporabniki dostopajo do spletnega mesta.

UPORABA PIŠKOTKOV

Informacije o uporabi spletnih piškotkov

Osnovne informacije

Na naši spletni strani uporabljamo piškotke. Piškotki so majhne datoteke, ki jih brskalniki, kot so Firefox, Chrome ali Internet Explorer, nalagajo na vaš računalnik med brskanjem po spletu.

V skladu s priporočili informacijskega pooblaščenca, smo na našo spletno stran namestili obvestilo o uporabi piškotkov.

Kaj so spletni piškotki?

Piškotek je majhna tekstovna datoteka, ki se prenese na računalnik uporabnika ob njegovem obisku spletne strani in običajno vsebuje:

 • ime strežnika, s katerega je bil poslan piškotek;
 • življenjsko dobo piškotka;
 • vrednost – navadno naključno generirano edinstveno število.

Sami po sebi piškotki niso škodljivi, ne vsebujejo virusov ali kakšne drugačne zlonamerne kode.  Če pa ga prebere strežnik skupaj s spletnim brskalnikom, je to lahko spletnemu mestu v pomoč pri izvajanju uporabniku prijaznejših storitev – na primer tako, da se spomni prejšnjih nakupov ali podatkov o uporabniškem računu. Samo strežnik, ki je poslal piškotek, lahko prebere in uporablja ta piškotek. Na spletnem mestu, vrednem zaupanja, lahko tako piškotki obogatijo izkušnjo. Lahko pa so piškotki uporabljeni tudi na načine, ki pomenijo poseg v posameznikovo zasebnost. Piškotki so lahko shranjeni različno dolgo, le za trajanje seje brskanja ali pa veliko dlje. 

Uporaba piškotkov

Z vidika namena uporabljamo naslednje piškotke:

 • Skupina 1: so ključni in brez njih stran ne bo delovala, kot bi morala. Nastavijo se, ko opravite kakršnokoli interakcijo s spletno stranjo. Za te piškotke nam ni potrebno dobiti vaše privolitve. 
 • Skupina 2: analitični piškotki, ki zbirajo informacije o tem, kako obiskovalci uporabljajo spletno stran in jih uporabljamo za izboljšanje delovanja spletne strani. 
 • Skupina 3: marketinški piškotki. Te piškotke uporabljamo z namenom, da vam pošiljamo vsebine, ki bolj ustrezajo vašim interesom.

Če se z namestitvijo piškotkov vseh skupin strinjate vam ni potrebno storiti ničesar. Če želite popolno anonimnostnemudoma pišite na info@tijana.si

VARSTVO OSEBNIH PODATKOV

 

Politika zasebnosti in izjava o varstvu osebnih podatkov

Upravljavec osebnih podatkov, kot ga določata Splošna uredba EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) in veljavni zakon, ki ureja varstvo osebnih podatkov, je:

STN Škerlj Franci s.p.

Rimska cesta 10a

1293 Šmarje-Sap 

tel. številka: 041 601 486
e-mail: info@tijana.si

STN Škerlj Franci s.p. se zavezuje, da bo vse pridobljene osebne podatke hranil in obdeloval v skladu z GDPR in veljavno slovensko zakonodajo (Zakonom o varstvu osebnih podatkov).

Pridobivanje osebnih podatkov

Osebne podatke pridobimo na naslednje načine:

 • ob naročilu izdelkov v spletni trgovini;
 • ob registraciji uporabniškega računa;
 • ob telefonski komunikaciji s stranko;
 • ob osebni komunikaciji s stranko;
 • ob e-poštni komunikaciji s stranko;

Kakšne podatke zbiramo?

Za potrebe opravljanja storitev podjetje STN Škerlj Franci s.p.

zbira, obdeluje in shranjuje naslednje podatke:

 • ime in priimek,
 • naslov in kraj bivanja,
 • elektronski naslov,
 • uporabniško ime,
 • geslo v šifrirani obliki,
 • telefonsko številko,
 • ostale podatke, ki jih kot uporabnik prostovoljno vnesete v obrazec na spletnem mestu  www.tijana.si

Kontaktne podatke, ki nam jih posredujete ob izpolnitvi oz. oddaji naročila / povpraševanja / prijave / registracije potrebujemo za obdelavo vašega naročila in za komunikacijo z vami. V primeru, da nam ne posredujete navedenih kontaktnih podatkov, vašega naročila ne bomo mogli obdelati. Podjetje STN Škerlj Franci s.p. ne odgovarja za točnost podatkov, ki jih vnesete kot uporabnik naše spletne strani.

Namen zbiranja in obdelava osebnih podatkov

Naročilo v spletni trgovini:

Osebne podatke uporabimo za obdelavo vašega naročila. Podatke uporabimo za izdajo računa in obdelavo dostave. Brez vaše izrecne privolitve vpisanih podatkov v prihodnje ne uporabljamo.

Uporabniški račun:

V uporabniškem računu hranimo osebne podatke za katere smo dobili predhodno privolitev uporabnikov. Osebne podatke lahko uporabniki spreminjajo in jih v vsakem trenutku tudi izbrišejo.

E-poštna komunikacija:

Osebne podatke uporabimo za obdelavo vašega e-mail kontakta. Brez vaše izrecne privolitve osebnih podatkov v prihodnje ne uporabljamo.

 

Posredovanje osebnih podatkov

Osebne podatke razkrijemo organom pregona in drugim vladnim organom, v kolikor je to zahtevano po zakonu ali pa je potrebno za preprečitev, zaznavo ali sodni pregon kaznivih dejanj in prevar.

Zavezujemo se, da vaših podatkov v nobenem primeru ne bomo posredovali nepooblaščenim osebam ali drugim osebam v namene oglaševanja.

Vaše pravice

V skladu z določili Splošne uredbe EU o varstvu osebnih podatkov (GDPR) imate naslednje pravice:

 • dostopa do vaših osebnih podatkov in njihovo kopiranje.
 • do dopolnitve ali popravka vaših osebnih podatkov, če so ti nepopolni ali netočni.
 • do izbrisa vaših osebnih podatkov, zlasti če niso več potrebni za namene, zaradi katerih so bili zbrani, ali so bili obdelani nezakonito ali so bili obdelani na podlagi vaše privolitve, pa ste privolitev preklicali in ne obstaja druga pravna podlaga za njihovo obdelavo.
 • do prenosa osebnih podatkov k drugemu upravljavcu, kadar je to tehnično izvedljivo.
 • do omejitve obdelave vaših osebnih podatkov, zlasti če oporekate njihovi točnosti – in sicer za obdobje, ki nam omogoči preveriti točnost vaših osebnih podatkov; če je obdelava nezakonita, pa nasprotujete izbrisu osebnih podatkov; če je potekel rok hrambe podatkov, vi pa jih potrebujete za uveljavljanje pravnih zahtevkov.
 • podana soglasja za obveščanje lahko kadarkoli prekličete.

Če menite, da so kršene vaše pravice ali predpisi o varstvu osebnih podatkov se lahko pritožite pristojnemu državnemu organu: Informacijski pooblaščenec Republike Slovenije (Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 0, faks: 01 230 97 78, e-pošta:gp.ip@ip-rs.si).

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Če imamo vašo izrecno privolitev za določen namen obdelave, je obdobje hrambe: do preklica.

Zakonska obdelava iz 6.b člena GDPR – obdelava je potrebna za izvajanje pogodbe (obdobje hrambe: 10 let), ali za izvajanje ukrepov na zahtevo takega posameznika pred sklenitvijo pogodbe (obdobje hrambe: 5 let).

Imate vprašanje? Pišite nam na info@trgovina.si
Varna plačila preko raznih plačilnih kartic
Brezplačna dostava ob nakupu nad 100€
Niste zadovoljni z nakupom? Ni problema, varna vrnitev izdelkov.

Z brskanjem na naši strani se strinjate, da uporabljamo piškotke za boljšo uporabniško izkušnjo ter marketing. več informacij

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close